Erfrenteverzekering

We denken er liever niet over na: vroegtijdig overlijden. Om uw nabestaanden zo goed mogelijk achter te laten sluit u een erfrenteverzekering af. Deze verzekering creëert een vangnet voor uw nabestaanden in het geval dat u vroegtijdig komt te overlijden. Zo kan bijvoorbeeld uw partner in jullie geliefde huis blijven wonen en kunnen uw kinderen blijven studeren.

Wat is een erfrenteverzekering?

Bij een erfrenteverzekering krijgen uw nabestaanden, wanneer u vroegtijdig overlijdt, gedurende de looptijd van de verzekering extra financiële ondersteuning. Dit is in de vorm van een maandelijkse of periodieke uitkering.  De erfrenteverzekering loopt vaak tot aan de AOW gerechtigde leeftijd. Vanaf deze leeftijd is het namelijk mogelijk om gebruik te maken van uitkeringen van andere verzekeringen.

De premie

Een erfrenteverzekering kunt u naar uw eigen wensen invullen. U kunt zelf de looptijd kiezen en het bedrag dat per maand wordt uitgekeerd. Dit samen bepaalt uiteindelijk de premie die u maandelijks betaalt.

Hoe werkt een erfrenteverzekering?

Bij een erfrenteverzekering wordt er periodiek een bedrag uitbetaald aan uw nabestaanden. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de looptijd die u heeft gekozen. Het verschil met een overlijdensrisicoverzekering is dat deze laatste eenmalig uitbetaalt na overlijden. Het bedrag dat u heeft verzameld met uw erfrenteverzekering kan niet in een keer worden uitgekeerd. Nabestaanden hebben daarom gedurende de looptijd een regelmatig soort inkomen.

Het bedrag van de erfrenteverzekering wordt bruto uitgekeerd, het wordt bij het belastbaar inkomen opgeteld. Vervolgens wordt hier nog inkomstenbelasting over geheven, houdt hier rekening mee als u de hoogte van uw erfrenteverzekering bepaalt.

Vraag naar de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het uitzoeken van een passende erfrenteverzekering. Vraag daarom altijd naar de mogelijkheden bij Munniksma, de Boer & Palali.

Maak direct een afspraak voor passend en persoonlijk advies

afspraak maken