De noodzaak van een ziekteverzuimverzekering

Een werknemer wordt plotseling ziek. En nu? Bij langdurige ziekte moet vervanging worden geregeld. Maar hoe zit het dan met dubbele loonlasten? Met een ziekteverzuimverzekering dekt u de kosten die erachter wegkomen als een werknemer ziek wordt. Wij leggen het uit!

Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Als een werknemer ziek is dekt een ziekteverzuimverzekering het risico van de wettelijke verplichte loondoorbetaling. Dit is op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ). Het is wettelijk verplicht dat de werkgever 70% van het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar lang doorbetaald. In het eerste jaar geldt het minimumloon wat doorbetaald moet worden. Er zijn twee verschillende verzekeringen die men kan afsluiten.

De conventionele verzekering

Bij een conventionele verzekering wordt er uitgegaan van een eigen risico in dagen. Oftewel: wachtdagen. Er kan zelf een keuze gemaakt worden in de hoeveelheid wachtdagen. Afhankelijk hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de aantal werkdagen – per ziektegeval – voor de loondoorbetaling. Aan het einde van de risicoperiode zal de verzekering uitkeren. De conventionele verzekering is geschikt voor bedrijven die tussen de 1 en 25 werknemers hebben.

De stop loss verzekering

Als er gekozen wordt voor een stop loss verzekering, dan gaat de verzekering uit van een risico in geld. De ondernemer kan het reguliere verzuim zelf betalen. Deze verzekering is bedoeld als een vangnet voor als het verzuim meer dan gemiddeld is. Dit noemen we ook wel calamiteitendekking. Het eigen risico wordt berekend door een percentage, gebaseerd op het verzuimpercentage van een bedrijf, te nemen van de loonsom. De stop loss verzekering wordt veel gekozen door grote organisaties.

Ziekteverzuimverzekering voor de ondernemer

De ziekteverzuimverzekering geldt niet voor een DGA of ondernemer. Mocht je zelf uitvallen dan is er geen dekking. Wilt u dit risico wél dekken? Dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) erg geschikt. Benieuwd wat een ziekteverzuimverzekering voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op!