WIA-verzekering

WIA-verzekering staat voor een verzekering voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, in de volksmond ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd. Deze verzekering kan afgesloten worden om kosten bij langdurig ziekte (na twee jaar) te dekken.

Wat is een WIA-verzekering

Een werkgever is verplicht om het loon van een werknemer door te betalen als diegene ziek wordt of arbeidsongeschikt. Dit voor een duur van twee jaar. Hierna komt de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen om de hoek. Zonder deze verzekering kan het inkomen flink dalen, zelfs tot bijstandsniveau. De WIA-verzekering houdt dit risico zo laag mogelijk.  

Voor wie is een WIA-verzekering

De WIA-verzekering is een uitkomst voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn. Het is een financieel vangnet dat het inkomen aanvult. Daarnaast biedt een WIA een helpende hand voor bijvoorbeeld een re-integratietraject.

Hoe werkt een WIA-verzekering

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen heeft drie groepen. Een werknemer die na twee jaar nog ziek of arbeidsongeschikt is valt in één van deze groepen.

Arbeidsongeschiktheid WIA-uitkering
1. Minder dan 35% Geen
2. 35 tot 80% of 80 tot 100%, maar niet duurzaam Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering)
3. 80 t/m 100%, maar wel duurzaam Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA-uitkering)

Er bestaan drie WIA-verzekeringen:

1. Er bestaat een WIA-aanvullingsverzekering onder de 35%. Deze is gericht voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Deze hebben geen recht op een WIA-uitkering, maar dan op een tijdelijke aanvulling.

2. Een WGA-gatverzekering plus geeft een zekerheid van 70% van het laatstverdiende loon. Dit geldt tot aan de AOW-leeftijd, maximaal tot 67 of 70 jaar.

3. WIA-aanvullingsverzekering. Deze zorgt voor een vaste inkomensaanvulling van het laatstverdiende loon. Deze is boven de WIA-loongrens: het maximale loon waar het UWV de WGA- en IVA-uitkering op baseert.

Vraag naar de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het uitzoeken van een WIA-verzekering. Het is voordelig om een volledig pakket bij ons af te sluiten. Vraag daarom altijd naar de mogelijkheden bij Munniksma, de Boer & Palali.

Maak direct een afspraak voor passend en persoonlijk advies

afspraak maken