WGA eigen risicodrager

WGA eigen risicodrager

In Nederland zijn alle werknemers verzekerd voor de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze WIA bestaat uit het WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Als een personeelslid langer dan twee jaar ziek is, ontvangen zij een uitkering. U kunt er als werkgever voor kiezen om eigen risicodrager van het WGA te worden.

Wat is de WGA en de IVA?

De WGA is voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken. Om precies te zijn, werknemers die 35 tot tachtig procent arbeidsongeschikt zijn. Met de WGA wordt het loon van dit personeel aangevuld tot een volledig salaris.

De IVA is een uitkering voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn. Als dit het geval is, betaalt het UWV deze uitkering aan uw personeelslid. U bent als bedrijf WGA eigen risicodrager en geen WIA eigen risicodrager.

Waarom eigen risico dragen?

Als er een kleine kans is dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering, kunt u er voor kiezen om eigen risico te dragen voor de WGA. Een groot voordeel aan het dragen van het eigen risico is dat u alleen de basispremie betaalt. Daarbij heeft u de controle over ziekteverzuim in uw eigen bedrijf. U kunt investeren in de gezondheid van uw werknemers om zo ziekte te voorkomen: denk hierbij aan fruit tijdens de lunch, het stimuleren van beweging en het overbrengen van kennis.

Vraag naar de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag met het maken van de keuze rondom het dragen van eigen risico voor de WGA en beantwoorden al uw vragen. Het is voordelig om een volledig pakket bij ons af te sluiten. Vraag daarom altijd naar de mogelijkheden bij Munniksma, de Boer & Palali.

Maak direct een afspraak voor passend en persoonlijk advies

afspraak maken