Service en dienstverlening

Dienstenwijzer

(versie 2, 27-05-2010)

Informatie over onze dienstverlening
Graag willen wij ons aan u voorstellen en informeren over onze werkwijze. Daarnaast zijn wij op grond van de Wet financiële dienstverlening verplicht u bij het ontstaan van een klantrelatie voortijdig onderstaande informatie te verstrekken.

Munniksma de Boer & Palali Assurantieadvies is een intermediair op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Het is onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders waar u de diensten onderbrengt.

Bedrijfsgegevens

Statutaire naam:
Munniksma De Boer Palali Assurantieadvies B.V.

Handelsnaam:
Munniksma de Boer & Palali Assurantieadvies

Inschrijving KvK: 01104490
Vergunningnummer AFM: 12017191
Postadres Bezoekadres
Postbus 10 De Wymerts 2 F
8700 AA Bolsward 8701 WT Bolsward
Telefoon: 0515-576097
E-mail: info@mbpweb.nl
Website: www.mbpweb.nl

Adviesgebieden

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

  • Hypothecaire kredieten;
  • Schadeverzekeringen;
  • Levensverzekeringen;
  • Eenvoudige beleggingsproducten;
  • Spaarrekeningen.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben om u te adviseren, om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers. Dat werkt voor u en ons het beste, want uw belang staat voorop.

Geen zeggenschap derden
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Wij zijn dus volledig onafhankelijk en kunnen u daarmee van het beste objectieve en onafhankelijke advies voorzien.

Selectie van aanbieders
Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een selectief aantal aanbieders kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke aanbieders wij samenwerken.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de aanbieders waar uw producten afgenomen worden een onkostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

De hoogte van de provisie is afhankelijk van een aantal factoren. Wij geven op uw verzoek graag meer specifieke informatie over de hoogte van de provisie die wij ontvangen.

Indien wij diensten aan u leveren waarvoor we rechtstreeks kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf. Voordat wij aan de opdracht beginnen maken we een schatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequentie die dit heeft. Wij vragen voor sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn en proberen naar beste eer en geweten ons werk te verrichten. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Klachten worden altijd door de directie in behandeling genomen. Wij doen dan ons best om samen met u tot een oplossing te komen. Voor meer informatie over de afhandeling van uw klacht verwijzen wij u naar de klachtenregeling op onze website (www.mbpweb.nl).

Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u dit voorleggen bij de onafhankelijke klachteninstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID):

KIFID
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900-3552248
Ons aansluitingsnummer bij KIFID is 300.012688.

Maak direct een afspraak voor passend en persoonlijk advies

afspraak maken