Compagnonsverzekering

Bent u een onderneming gestart met één of meerdere compagnons? Dan is het raadzaam om te kijken of alle afspraken waterdicht zijn. Bedrijfsrisico’s zoals brand, inbraak en diefstal zijn vaak al in kaart gebracht. Máár.., zijn er ook afspraken gemaakt als er een compagnon overlijdt?

Wat is een compagnonsverzekering?

Een compagnonsverzekering is een buitengewone vorm van een overlijdensrisicoverzekering. In de meeste situaties bij het overlijden van een compagnon hebben de andere eigenaren recht om de aandelen over te nemen van de overledene. Een compagnonsverzekering keert een bedrag uit waardoor de aandelenoverdracht kan worden gefinancierd. Dit waarborgt de continuïteit van de onderneming.

Waarom een compagnonsverzekering?

Is er geen compagnonsverzekering afgesloten? Dan hebben de erfgenamen niet direct financiële zekerheid of de aandelen worden overgenomen. Een koopsom die verbonden is aan het overnamerecht kan erg hoog zijn. Dit kunnen de compagnons niet altijd betalen of zij moeten een financiering aangaan met jaarlijkse financieringslasten die hierbij komen kijken.

De oplossing

Hoge kosten of risico’s voor het bedrijf kunnen voorkomen worden door een compagnonsverzekering af te sluiten. Alle compagnons sluiten deze verzekering af op elkaars leven. Komt één van de compagnons te overlijden, dan wordt er een bedrag uitgekeerd aan de overgebleven compagnons.

Premie

Voorkom nadelige fiscale verrassingen door de compagnonsverzekering zorgvuldig geformuleerd af te sluiten. Een compagnon betaalt de premie op het leven van een ander, dit wordt ook wel de verzekering ‘kruislings’ afsluiten genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat de uitkering belast wordt met successierecht en hoeft er geen erfbelasting betaald te worden. De premie is afhankelijk van de leeftijd, duur van de verzekering en de gezondheid van de verzekerde(n).

Compagnonsverzekering

Heeft u nog vragen over een compagnonsverzekering? Vraag naar de mogelijkheden bij Munniksma, de Boer & Palali.

Maak direct een afspraak voor passend en persoonlijk advies

afspraak maken