Bedrijfsverzekering

Bescherm uw bedrijf tegen onverwachte kosten!

Het besturen van een eigen bedrijf vergt veel oplettendheid, met name verzekeringen verdienen uw aandacht. Hoe kunt u uw bedrijf het beste beschermen tegen onverwachte kosten?

Verzekeringen bij één kantoor

Bij een eigen bedrijf met personeel is het verstandig om verzekeringen af te sluiten. Het is aan te raden zo veel mogelijk verzekeringen bij één kantoor af te sluiten. Daardoor krijgt u betere voorwaarden en zijn de kosten vaak lager.

Diverse personeelsverzekeringen

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, langdurig ziek is of een ongeval heeft tijdens werktijd. Situaties waar u zich als werkgever goed tegen kunt beschermen en waarvoor u onverwachte kosten kunt blokkeren. U heeft keuze uit diverse personeelsverzekeringen.

1.Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor de acties van uw personeel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onvoorzichtigheid of fouten. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van eventuele claims.
2.Collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat wanneer een werknemer door een ongeluk overlijdt of blijvend invalide raakt, zowel het bedrijf als de werknemer een financiële compensatie krijgt.
3.Nabestaandenverzekering. Bij het overlijden van een medewerker vangt de nabestaandenverzekering een groot deel van de financiële terugval op voor de nabestaande. U dekt zo een risico af en biedt een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde aan.
4.Ziekteverzuimverzekering. Zieke of arbeidsongeschikte werknemers kunnen u veel geld kosten, want u bent verplicht de eerste twee jaar 70% van het loon door te betalen. Met de ziekteverzuimverzekering dekt u dit risico af.

Algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Zojuist bij de diverse personeelsverzekeringen al genoemd: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze algemene verzekering dekt onder andere acties van personeel, maar ook als u te kort schiet in de zorgplicht richting werknemers, de aansprakelijkheid van het product (schade buiten het bedrijf) en het milieu (onverwachte aantasting). Deze verzekering kan u dus een hoop geld schelen! Lees ook dit artikel waarin we de andere ‘algemene’ verzekeringen voor bedrijven onder de aandacht brengen.

Kans op schadeclaims verkleinen

Door verzekeringen af te sluiten zwakt u de kans op schadeclaims niet af, maar bent u wel veel minder geld kwijt aan onverwachte kosten. Hoe kunt echter wel de kans op schadeclaims verkleinen?
1. Afspraken zwart op wit. Maak duidelijke afspraken en zet deze op papier! Bij eventuele onenigheid kunt u altijd weer terugvallen op de gemaakte afspraken.
2. Veilige en gezonde werkplek. Dat creëert u met een goed arbobeleid. Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op en maak een plan van aanpak.
3. Leveringsvoorwaarden creëren. Stel leveringsvoorwaarden op om te bepalen waarvoor u aansprakelijk bent en tot welk bedrag. Zo kan de klant u nooit een claim sturen van een significant hoog bedrag. Let op: laat de leveringsvoorwaarden altijd controleren door een advocaat of jurist!