Arbeidsongeschiktheidsverzekering zakelijk

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zakelijk

Als zelfstandige ondernemer staat u zelf aan het roer. U heeft geen werkgever die voor u beslissingen neemt of bepaalt hoe en wanneer u moet werken. Maar…, ook geen werkgever die uw loon doorbetaalt als u arbeidsongeschikt raakt. Als ondernemer bent u zelfverantwoordelijk voor een gedegen financieel vangnet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is ontzettend belangrijk.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u als ondernemer verzekerd van inkomen als u niet kunt werken door ziekte of een ongeval. U staat er niet altijd bij stil, maar als u (tijdelijk) niet kunt werken heeft u minder tot geen inkomen. Als zelfstandige ondernemer heeft u ook geen recht op een uitkering vanuit de overheid. Met een AOV voorkomt u dat u zonder inkomen komt te zitten.

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor alle ondernemers, waaronder ook directeur-grootaandeelhouders, zelfstandigen zonder personeel en vrijeberoepsoefenaren. Een AOV is een zekerheid zowel voor u als zelfstandige ondernemer als voor uw bedrijf met werknemers. Als u (tijdelijk) niet kunt werken is dit vervelend genoeg.

Hoe werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U kunt de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf beïnvloeden. De hoogte hangt af van diverse factoren.

Eigenrisicotermijn


De eerste is uw eigenrisicotermijn. Dit is de periode waarin u door arbeidsongeschiktheid niet kunt werken en nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer het eigenrisicotermijn, hoe lager de premie.

Oorzaken


U kunt zich verzekeren voor verschillende oorzaken. Denk aan een zwangerschap, een ongeluk of een burn-out. U kunt zelf bepalen voor welke oorzaak u zich wel of niet verzekert.

Hoogte van het bedrag


U hoeft zich niet te verzekeren voor uw volledige inkomen. Als u van minder kunt rondkomen is een lager AOV-bedrag mogelijk, bijvoorbeeld 80% van uw inkomen. Het bedrag wat u verzekert hangt af van uw uitgaven. Hoe lager het verzekerde bedrag, hoe lager de premie.

Vraag naar de mogelijkheden

Neem vrijblijvend contact met ons op. De kosten hangen van uw keuzes af. Het is voordelig om een volledig pakket bij ons af te sluiten. Vraag daarom altijd naar de mogelijkheden bij Munniksma, de Boer & Palali.

Maak direct een afspraak voor passend en persoonlijk advies

afspraak maken