Alles over datalekken!

In de huidige tijd waarin technologie aan de orde van de dag is, komen datalekken steeds vaker voor. Maar wat is het nu precies? En hoe dient u te handelen als het u overkomt? Wij zetten alle aspecten omtrent datalekken op een rij!

Wat is een datalek?

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. Het komt vaak voor dat het gaat om uitgelekte computerbestanden, maar een gestolen, geprinte klantenlijst kan evengoed een datalek vormen. Andere voorbeelden zijn:

• Cyberaanvallen
• E-mail verzonden naar verkeerde adressen
• Gestolen laptops
• Verloren usb-sticks
• Gestolen bedrijfstelefoon (niet een privé-telefoon)

Een datalek, en nu?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een (ernstig) datalek hebben. Maar dat niet alleen: bij een datalek is het tevens van belang dit te melden aan alle betrokkenen.

Nieuwe Europese privacywet 25 mei 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywet wordt gehanteerd in de gehele Europese Unie. De AVG is een vervanger voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Per 25 mei is het volgende veranderd:

• Versterking en uitbereiding van privacyrechten
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
• Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boete tot 20 miljoen euro op te leggen.

Verzekeren?

Is het risico van een datalek af te bakenen met een verzekering? Jazeker! Er zijn speciale cybercrime verzekeringen die de schade die voortkomt uit een datalek (gedeeltelijk) vergoeden. De premies en uitkering van de verzekering is sterk afhankelijk van de maatregelen die u als bedrijf neemt om datalekken te voorkomen. Meer weten? Wij vertellen u er graag alles over in een vrijblijvend adviesgesprek!